BAWOROWO

(1387 or. [Baworowo], 1403 Barowo, 1412 [Baboworowo], 1464 Baworow, 1499 Baworowo Maior, 1563 Baworowo Maius), obecnie Baborowo, 7 km na SE od Szamotuł.

1. 1445 n. pow. pozn. (PG 2, 90); 1508 par. Ś. Stanisława w Szamotułach (ASK I 3, 18).

2. 1399 jezioro → p. 3; 1491 B. styka się z Lulinem (PG 10, 134v).

3. Własn. szlach. 1387-96 Gotard Baworowski, ojciec Jaranda, jego bratanek (filiaster) Michał (WR 1 nr 9, 15, 35, 48, 62, 86, 92, 99, 227, 258, 268, 131, 162, 175, 318; Lek. 1 nr 723): 1391 tenże w sporze z Jarosławem z Myszkowa o „wrzeszenie” (WR 1 nr 258).

1388-1404 Michał Baworowski, bratanek (filiaster) Gotarda (WR 1 nr 227, 249; WR 3 nr 223).

1388-1428 Mik. Baworowski1Zdaniem Kozierowskiego w B. było więcej osób o imieniu Mikołaj (KR 5, 25); jeśli tak było, to rozróżnienie ich jest niemożliwe, 1408-1409 asesor na sądach w Kościanie, 1409-1410 w Poznaniu, 1411-1415, 1419-1423 burgr. kal., 1416 wicewojewoda i 1419 wicesędzia w Poznaniu (Lek. 1 nr 455, 1948, 2005, 2006, 2457, 2614; WR 1 nr 92, 105, 174, 225, 391, 778, 784, 813, 821, 855, 880; WR 3 nr 472; KP nr 282, 1430, 1743, 1988, 2702; CP 14, 606; ZSW §§ po nrach 1269, 1359, 1310, 1379; GUrz. C 113, 115, 950, 979; Wp. 5 nr 178, 201, 224, 289, 413, 592; ZSK s. 159, 160, 162, 163-164, 179, 181-182, 191, 193, 195, 200, 203, 217, 221, 229-230, 231, 247-248, nr 92, 135, 622, 637; MHP s. 313, 321, 329; KR 1, 55; KR 4, 50; CP 381, 53a; PZ 4, 134; PZ 6, 9; PZ 7, 16v; PZ 9, 97; PZ 10, 46v; BR 628 nr 79; PG 167, 483v-484; M. Lwówek I 3, 8; M. Śrem I 2); 1412 jego bratanek (filiaster) Bodzęta Niewierski [z Niewierza] (WR 3 nr 472); jego zięć szl. Piotr Dzięcioł 1416-1420 właśc. sołectwa w Kwilczu, 1426 z Gorzewa (KR 1, 55); 1419 jego bratanek (filiaster) Dziersław z Myszkowa (PZ 6, 5v); 1419-28 tenże z B. i Bienina (PG 167, 483v-484; PZ 6 k. 1, 5v; M. Gniezno I 155 k. 10v-11; PZ 7, 16v; Wp. 5 nr 407; PZ 10, 46v); 1422 jego kmieć Piotr ze Chrzypska [!] (PZ 7, 16v): 1394 wyznaczono nowy termin w procesie, który toczą Mik. Baworowski i Dobiesław Kwilecki o dziedziny Góra [k. Sierakowa], Kijewice, Dzierzązna i Świniary [k. Skwierzyny], a Baworowski [do czasu rozstrzygnięcia sporu] ma posiadać te dziedziny (Lek. 1 nr 1948); 1395 Mik. Baworowski w sporze z Dobiesławem Kwileckim o 10 grz. szkód w tenucie Mikołaja (Lek. 1 nr 2005); 1406 tenże zapisuje wikariuszom kat. pozn. na B. 1 grz. czynszu od sumy głównej 10 grz. (CP 14, 606); 1408 tenże w sporze z [Sędziwojem Ostrorogiem] wdą pozn. i innymi o 1/2 Tomyśla (PZ 3 s. 141, 143); 1412 tenże i jego bratanek Bodzęta w sporze z [zięciem?] Wojciechem z Piotrowa o 1/2 sumy sprzedażnej za 1/2 Jeligowa (WR 3 nr 472); 1414 tenże w sporze z Sędziwojem Łopnicskim [Lipnickim! z Lipnicy par. Otorowo] dowodzi, że brat jego Tomaszowi Łopnicskiemu zastawił Przystanki, a nie sprzedał (WR 1 nr 855); 1419 tenże zobowiązuje się zapłacić bratankowi swemu, Dziersławowi z Myszkowa 16 grz. szer. gr z tytułu poręczenia (PZ 6 k. 1, 5v); 1420 tenże w sporze z Sędziwojem Mielińskim [z Mylina] o pr. bliższości do Radziszewa (PZ 6, 114v; KR 4, 50); 1421 tenże jako krewny po bracie stryjecznym, tego samego herbu rości pr. do wykupu wsi Krzemieniewo, Drobnin, Garzyn i 1/2 Brylewa, które Dobrogost Koleński [z Kolna k. Międzychodu] sprzedał Przybysławowi Gryżyńskiemu (BR 628 nr 79); 1425 tenże darowuje 5 grz. rocznego czynszu altarii Trzech Króli w kościele par. w Ostrorogu (Wp. 5 nr 407).

1389-1432 Jarand Baworowski s. Gotarda, ojciec Marcina i Michała, 1419-1420 burgr. pozn., 1426 wicesędzia w Poznaniu (Lek. 1 nr 695, 2342; WR 1 nr 169, 173, 304, 318, 356, 420, 421, 436, 472, 565, 710, 870, 1532, 1535; KP nr 1436; MHP s. 320, 321; GUrz. C 913, 983; KR 5, 25-26); 1397 tenże w sporze ze Zdzisławą Witkowską z Witkowic [par. Kaźmierz] o Rościegniewice (Lek. 1 nr 2342; por. WR 1 nr 356); 1400 tenże z B. w procesie z Marcinem z Witkowa [Witkowice] dowodzi, że „Jarantow posag... zapłacon” (WR 1 nr 420), następnie, iż nastąpiła ugoda [w tym samym sporze?], której Marcin nie dotrzymał (WR 1 nr 421); 1432 w procesie tegoż z Jadwigą ż. Mac. Trzcielskiego [z Trzciela] świadkowie mają zaprzysiąc, że Jadwiga posiada 1/2 Bienina tytułem ojcowizny (WR 1 nr 1532); 1434 tenże i jego ż. Barbara w sporze z Dorotą ż. Mik. Lusowskiego o mienie jej matki Jadwigi w B. (WR 1 nr 1566).

1393-1413 Krzywosąd Baworowski (WR 1 nr 169, 174, 367, 472, 488, 688, 813; KP nr 1986, 2164): 1399 tenże w sporze z Janem Janowskim o jezioro (WR 1 nr 367).

1395 Baworowska (Lek. 1 nr 2052); 1399 Jasiek (WR 1 nr 405); 1403 Wojciech asesor na sądach w Pyzdrach (ZSW po nr 529, 535); 1406 Paszka ż. Lorka (KPm 2646); 1424 Grzymka (WR 4 nr 881); 1427 Michał s. Jaranda (KR 5, 25-26); 1427-33 Marcin s. Jaranda (KR 5, 25-26; AC 1 nr 44); 1427 Baworowski [Krzywosąda] (WR 3 nr 1302); 1434-35 Dobrogost z B. i Baworówka [?] (WR 1 nr 1566; KR 5, 25), 1434 jego ż. Barbara (WR 1 nr 1566).

1435-1449 Jan Baworowski: 1435 tenże uiszcza Małgorzacie ż. Chmiela z Bylina 30 grz. długu (PZ 13, 29v); 1449 jego ż. Jadwiga c. zm. Budziwoja z Krzemieniewa sprzedaje Janowi z Krzemieniewa trzecią cz. po ojcu i stryju w Krzemieniewie za 80 grz. (PG 3, 39v); 1449 tenże zapisuje ż. Jadwidze po 40 grz. posagu i wiana na 1/2 B. (PG 3, 40).

1440 Jan Czołnochowski [Czołnochowo w pow. kal., obecnie Czołnuchów] z B. (KR 5, 32).

1445 Wacław ks. opawski i raciborski z ż. Małgorzatą [c. Wincentego z Szamotuł] sprzedają Annie wd. po Wincentym z Szamotuł kaszt. międz., matce Małgorzaty wsie [k. Szamotuł] Stare Miasto, B., Piotrkowo i Radzyń za tę sumę, za którą są sprzedane wsie [w pow. kcyn.] Grocholin i Gromadno, z tym warunkiem, że jeśli Małgorzata umrze bezpotomnie, to pieniądze, za które wsie Grocholin i Gromadno są sprzedane, przypadną [jej matce] Annie i jej spadkobiercom (PG 2, 90); 1445 Małgorzata c. zm. Wincentego z Szamotuł ż. Wacława ks. raciborskiego z dziedzin Radzim, B., Popowo [k. Szamotuł], Piotrkowo pozwana przez Dziersława z Rozwarowa [k. Obornik] (PZ 15, 75).

1447 Mikołaj niegdyś z Wielżyna obecnie przebywający w B. w sporze z Wincentym z Ordzina (PZ 16, 27v).

1450 Piotr [Rozwarowski] z Lulina zapisuje ż. Małgorzacie po 190 grz. posagu i wiana m. in. na gaju w B. (PG 4, 42).

1464 apelacja w sprawie Jana Ostroroga, jego ż. Heleny [c. Wacława ks. raciborskiego] oraz kmieci z B. przeciwko Janowi zw. Giecz altaryście z kościoła Marii Magdaleny, później plebanowi w Wilczynie i b. altaryście in Summo Poznaniensi o czynsz (AC 2 nr 596, 598, 599); 1466 → niżej pod 1511; 1486 Jan Jarand z B. (K 2, 9); 1499 B. M. w wykazie zaległości podatkowych (PG 62, 41); 1508 wiard. wojenne z 10 ł. (ASK I 3, 18), 1511 w procesie altarysty kat. pozn. przeciwko [Stan.] Ostrorogowi świadek zeznaje, że po 1466 Jan Ostroróg jako właściciel W. B. płacił altaryście altarii Czterech Doktorów w kat. pozn. co roku 10 grz. szer. gr czynszu przez trzy lata, a czwartego roku odmówił jego płacenia (AC 2 nr 1661); 1513 Stanisław z Ostroroga kaszt. kal. zastawia Mikołajowi z Kretkowa wdzie brzeskiemu wsie Pamiątkowo, B. i Radzyń za 1100 zł węg. (MS 4/2 nr 10 408); 1540 B. własn. Ostrorogów (K 3, 5-6); 1563 pobór: 10 ł., 2 karczmy (ASK I 5, 233); 1578 pobór: 10 ł. po 20 gr, od 2 karczem po 12 gr (ASK I 5, 709); 1580 pobór z 10 ł., od 2 karczmarzy na cząstkach roli po 6 gr, płatnik Jan Koniecki (ŹD 31; ASK I 6, 139).

5. 1501 „pleban” Stan. Łowęcki był zapewne kapelanem miejscowej kaplicy dworskiej, o której skądinąd nic nie wiadomo, tak samo jak o istnieniu kościoła par. w B. (Now. 2, 644).

6. 1488-1490 Mich. Baworowski sędzia w Nakle (NG 4 s. 20, 39, 57); 1495 Andrzej Baworowski dz. w Rudkach [k. Ostroroga] (PG 7, 86v), 1506 (AR 3 nr 2245); 1505 Andrzej i Maciej z B. bracia (PG 13, 32).

1 Zdaniem Kozierowskiego w B. było więcej osób o imieniu Mikołaj (KR 5, 25); jeśli tak było, to rozróżnienie ich jest niemożliwe.