JANCZE

(1282! kop. 1634 Iancze et aliud Iancze) dwie osady, prawdop. źrebia, o tej samej nazwie, przyłączone do nie istniejącej obecnie wsi Trzuskotowo, ok. 5 km na W od Murowanej Gośliny.

1. [Pow. pozn.; par. Radzim?]

3. Własn. rycerska, następnie kl. cysterek w Owińskach. 1282! (recte 1279) komes Arkembold wda kal. nadaje klasztorowi cysterek w Owińskach dziedzinę Troskotowo [po XVI w. zw. Trzuskotowo] wraz z in. [zrębami] leżącymi w jednym ujeździe; komes nabył te dobra za pieniądze i otrzymał [od księcia] za wierną służbę; są to: Pustolczyno, J., drugie J., Bnowo, Zniczolowo oraz Obrębice, w gran. z dawna oznaczonych, tak jak sam je posiadał; ks. Przemysł II nadaje wspomn. dziedzinom, połączonym w jedną, imm. ekon. i sąd. (Wp. 1 nr 518; Matuszewski Imm. 395).