BNOWO

(1282! kop. 1634 Bnowo) nie istniejąca osada, leżała w pobliżu Trzuskotowa, na W od Murowanej Gośliny.

1. [Pow. pozn., par. Radzim]

2. Własn. szlach., następnie kl. cysterek w Owińskach. 1282! komes Arkembold wda kal. nadaje kl. cyst. w Owińskach, dziedzinę → Trzuskotowo wraz z in., leżącymi w jej sąsiedztwie i ujeździe, zaopatrzonymi przezeń w pieniądze i wierną służbę, zw. Pustolczyno, Jancze, drugie Jancze, B., Zniczolowo oraz Obrębice, w gran. z dawna oznaczonych, w jakich sam je posiadał. Ks. Przemysł [II] nadaje wspomn. dziedzinom, połączonym w jedną, imm. ekon. i sąd. (Wp. 1 nr 518; Matuszewski Imm. 395, ustala datę dok. na 1279).