BRZEZINY

(1360 Brzezyny) osada niezident., zapewne nie istniejąca, położona może k. Radzimia i Maniewa, na SE od Obornik.

[Pow. pozn.?]

1360 Kazimierz W. daje joannitom [→ Święty Jan pod Poznaniem] wsie królewskie Maniewo, Radzim i B., a w zamian otrzymuje Siedlec i Brzeźno [obie wsie w pow. pyzdr.] oraz 1/2 [niezident.] Popowa (Wp. 3 nr 1418).