OBRĘBICE

1282! kop. 1634 Obrambice, osada obecnie nie istniejąca, leżała zapewne w pobliżu Trzuskotowa, na W od Murowanej Gośliny1Trzuskotowo znalazło się na terenie poligonu Biedrusko, obecnie nie istnieje (MTop. 1950).

1. [Pow. pozn.; par. Radzim.]

3. Własn. szlach., potem kl. cysterek w → Owińskach. 1282 [recte: 1279] komes Arkembold wda kal. nadaje klasztorowi cysterek w Owińskach dziedzinę Troskotowo [obecnie Trzuskotowo] wraz z innymi, leżącymi w jej sąsiedztwie i ujeździe, dziedzinami zw. Pustołczyno (Pustolczino), Jancze, drugie Jancze, Bnowo, Zniczołowo (Zniczolowo) i O.; wymienione dziedziny połączono w jedną, a ks. Przemysł [II] nadaje im imm. ekon. i sąd. (Wp. 1 nr 518).

Uwaga: Matuszewski Imm. 395, emenduje datę wystawienia dok. na 1279 r.

1 Trzuskotowo znalazło się na terenie poligonu Biedrusko, obecnie nie istnieje (MTop. 1950).